Omaisen epäinhimillinen kohtelu

Kärsimyksestä saatavien korvausten osalta nykykäytäntö on omaisen näkökulmasta täysin epäinhimillinen. Omaisen on oikeudenkäynnin jälkeen haettava kärsimyskorvauksia suoraan tekijältä. Mikäli surmaaja on varaton, niin valtio jättää korvausten perimisen omaisten huoleksi. Kärsimyskorvaukset jäävät näissä tapauksissa useimmiten joko lähes tai kokonaan saamatta.

Omainen voisi käyttää saamiaan kärsimyskorvauksia esimerkiksi psykoterapiakulujen kattamiseen. Omaisella on myös oikeus hakea terapiakuluja takaisin Valtiokonttorista edellyttäen kuitenkin, että kulut ovat syntyneet ennen oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti alkaa yleensä noin 36 kuukautta tapahtuneesta ja kestävät usein vuosia. Terapeutit eivät suosittele psykoterapian aloittamista ennen kuin oikeudenkäynnit ovat ohi.

Omaiset ovat siis avunsaannin kannalta pattitilanteessa. Tue omaisia. Allekirjoita vetoomus, jolla vaadit päättäjiltä muutosta.