Omainen jää yksin

Henkirikoksen uhrin omainen joutuu valitettavan usein taistelemaan saadakseen kriisiinsä apua. Vuonna 2016 voimaantulleen Rikosuhridirektiivin mukaan esitutkintaviranomaisen olisi vähintäänkin ilmoitettava uhrille tai uhrin omaiselle hänen oikeuksistaan tukipalveluihin ja neuvontaan. Esitutkintaviranomaisen olisi lisäksi tarjottava asianomistajalle hänen yhteystietojensa välittämistä tukipalveluiden tarjoajalle.

Suomessa on havaittu alueellisia eroja direktiivin mukaisten oikeuksien toteutumisessa. Tämä näkyy mm. siinä, miten aktiivisesti viranomaiset ohjaavat omaisen tukipalveluihin. Huoma Henkirikoksen uhrien läheiset ry käynnistää yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa keväällä 2020 valtakunnallisen kiertueen, jonka tavoite on saattaa yhteen paikkakuntien poliiseja ja kriisityöntekijöitä yhteistyön tiivistämiseksi.