Jälkikäsittelyn rahoitus uhattuna

Vakavien rikosten jälkikäsittely -toiminta eli restoratiivinen dialogi on menetelmä, jossa uhri tai henkirikoksen uhrin omainen voi tavata surmaajan valmistellussa tilanteessa koulutettujen ohjaajien avulla edellyttäen, että tekijä katuu tekoaan. Toiminta ei ole vielä Suomessa vakiintunut viranomaistoiminnaksi, vaikka lähes kaikkiin Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin on saatu jo koulutettua restoratiivisia yhdyshenkilöitä. STEA-rahoitusta on haettu lisää ensi vuodelle, jotta toiminta saataisiin vakiinnutettua kokonaan osaksi viranomaistoimintaa. Tällä hetkellä jälkikäsittely-toiminnan jatko on kuitenkin kielteisen rahoitusehdotuksen vuoksi uhattuna.

Kaikki henkirikosuhrien omaiset, jotka ovat halunneet lähteä mukaan käsittelyyn, ovat olleet tyytyväisiä prosessin vaikutuksiin traumaattisen kokemuksen käsittelyssä. Jälkikäsittely tukee myös EU:n uhridirektiivin edellyttämää toimintaa henkirikosuhrien omaisten kärsimysten vähentämiseksi ja mahdollistaa korjaavan oikeuden palveluun osallistumisen myös oikeusprosessien päättymisen jälkeen. Monissa Euroopan maissa restoratiivisia palveluja vakaviin rikoksiin liittyen on tuomion saamisen jälkeen toteutettu jo 20-30 vuotta.